chat icon

Wiadomości

07:30

USA: Zamówienia na dobra trwałe bez transportu: -0.5%

W czerwcu Zamówienia na dobra trwałe bez transportu wynoszą -0.5%, oczekiwano 0.3% w porównaniu z -0.3% poprzednio.

03:30

Wielka Brytania: Końcowy Produkt Krajowy Brutto r/r: 2.2%

W drugim kwartale końcowy PKB (Produkt krajowy brutto) wynosi 2.2% w stosunku rocznym, oczekiwano 2.0% w porównaniu z 2.0% poprzednio.

03:30

Wielka Brytania: Końcowy Produkt Krajowy Brutto k/k: 0.6%

W drugim kwartale końcowy PKB (Produkt krajowy brutto) wynosi 0.6% w stosunku kwartalnym, oczekiwano 0.4% w porównaniu z 0.4% poprzednio.

Niniejsza informacja nie stanowi porady inwestycyjnej, rekomendacji lub zachęty do kupna albo sprzedaży instrumentów finansowych. Avus Capital nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej informacji lub za jakiekolwiek skutki związane z jej wykorzystaniem. Firma nie udziela żadnych gwarancji co do dokładności i kompletności podanej informacji. W związku z tym każda osoba zgadza się korzystać z niej na własne ryzyko. Należy pamiętać, że handel kontraktami CFD związany jest z wysokim ryzykiem straty.

Ostrzeżenie o ryzyku